Personlighet och stil

Målgrupp:
Utbildning för butikspersonal, personal shoppers, style advisors, inköpare och designers mode

Bakgrund:
Vi har lärt oss att ordspråket ”behandla alla som du själv vill bli behandlad”, men tänk om vår kund vill bli behandlad som de vill. Vi behöver förstå att det finns olika kundtyper som behöver olika agerande i kundmötet. Vi behöver behärska olika säljargument som passar för de olika kundtyperna. Vår klädstil är vårt visitkort och vår personlighet speglas ofta i hur vi klär oss. Vi har mycket att lära oss av att förstå hur personlighet och stil hänger ihop.

Mål
Att säljträningen leder till omedelbart resultat i ökat snittkvitto (i antal produkter och kronor) och ökad konverteringsgrad.
Att få ökad teamkänsla och en mer stimulerad personal.
Att öka kundnöjdheten. (genom mätning av mystery shopping)
Att snabbare kunna leda kunden fram till ett avslut.

Syfte
Att ge säljare förståelse för de 4 olika kundtyperna som man kan dela in våra kunder i. De flesta av oss är en blandning av alla profiler, men vi har oftast ett som är mer utmärkande. Vi tränar oss att skapa säljargument som passar in på de olika profilerna. Vi lär oss att förstå hur de olika kundtyperna präglar den stil av kläder de oftast handlar. Vi testar vilken stil och personlighet vi själva har.  Säljträningen varvas mellan kunskapsinhämtning och gruppövningar.

Rekommenderad kurstid ½-1 dag. Kontakta oss för mer info.