Reklamationshantering

Målgrupp
Utbildning för alla som hanterar kundklagomål

Bakgrund
Hur hanterar vi svåra samtal? Att hantera våra returer är svårt för våra säljare. Vi behöver ha en reklamationshantering där våra kunder, förblir våra kunder. Varje kund vi förlorar ger oss dålig marknadsföring och varje kund vi förlorar kostar oss markandsföringspengar för att värva nya. Det är dubbelt så dyrt att få nya kunder än att behålla våra gamla. Vi måste hantera våra kundklagomål på ett smart och smidigt sätt och behålla dem som nöjda kunder.

Mål 
Att träningen leder till att minska våra returer.
Att träningen leder till att vi behåller alla våra ”missnöjda kunder” som lojala kunder.
Att öka möjligheten att vända reklamationen till ett nytt köp.

Syfte
Att ge säljare förståelse för hur de reagerar inför arga kunder. Vad som väcks inom de själva? Hur vi i dialogen tar oss igenom de olika stegen i det svåra samtalet som till slut gör att samtalet och tonen vänder oavsett om vi står med kunden i butiken eller pratar med dem i telefon. Vi jobbar med gruppövningar som varvas med kunskapsinhämtning.

Rekommenderad kurstid ½-1 dag. Kontakta oss för mer info.